beast_in_cage: (me)
[personal profile] beast_in_cage
1.
Запросити додому педіатра із районної поліклініки (за місцем проживання) у найближчий день. Вона може прийти із медсестрою.
Що вони роблять: зовнішній огляд дитини, прослуховуввання сердця, дихальних шляхів, тощо; огляд плаценти як підтвердження факту народження (показати плаценту обов’язково).
Скільки часу зайняло у мене: близько години лікар та медсестра оглядади дитину вдома.

2.
Отримати результати аналізів: загальний аналіз крові (ЗАК)б загальний аналіз сечі (ЗАС) та отримати висновки (пройти огляд) наступних лікарів: Невропатолога, Хірурга, Педіатра. Якщо у поліклініці йх немає, то можна пройти і у приватній клініці, але педіатр, який оглядав дитину (у попередгьому пункті) має написати направлення та завести поліклінічну катку дитини. Аналізи можна зробити і у приваній клініці.
Скільки часу зайняло у мене: Огляд усіх лікарів зайняв два дні. Лікарі запрошувалися додому. Аналізи зробили наступоного ранку, а результати вже ввечері були надіслані електронною поштою.

3.
Завітати до жіночої консультацій (у той же день або наступного дня) для огляду з подальшим отриманням висновку про огляд жінки що народила.
Що вони роблять: огляд жінки на кріслі.
Скільки часу зайняло у мене: Дружина витратила близько півгодини на розмову (препирання) з лікарями (не дуже вони люблять коли їх виштовхують з процессу життєдіяльності людини) та написання заявиви на відмову від огляду. Наступного дня висновок був готовий але для підписання його у директора медичного закладу (так ця посада тепер називаються замість Головного лікаря) мені знадобилося їхати у центральну поліклініку і чекати у приймальні годину доки підпишуть.

4.
Отримати висновок про огляд дитини у дитячий поліклініці за місцем проживання.
Що вони роблять: Грунтуючись на обмінній карті (для пологового будинку), та висновках від педіатра, невропатолога та хірурга, а також результатів аналізів ЗАК та ЗАС, видається висновок.
Скільки часу зайняло у мене: Два дні (через те, що директор буває не кожного дня).

5.
Написати заяву у дипартаменті охорони здоров’я (Прорізна 19). Необхідно для комісії яка приймає рішення про факт народження дитини поза закладом охорони здоров’я. Усі необхідні документи та процедуру можна знайти за посиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9-2013-%D0%BF
Скільки часу зайняло у мене: у середу я написав заяву та подав майже всі документи, окрім висновку про огляд дитини (він був на підписі у директора поліклініки). У середу всі документи були віднесені у департамент. У четвер була комісія, а у п’ятницу вже був результат.

6.
На основі висновку із департаменту охорони здоров’я роблять довідку про те, що дитина перебуває на обліку у поліклініці.
Скільки часу зайняло у мене: 7 дні (2 з яких це вихідні).
Дуже прискіпливо треба дивитися на те, що заповнене і де заповнене. Замість фактичної адреси проживання має буди адреса раєстрації. У мене через те, що у графі “мати новонародженої” стояло ім’я дитини (має стояти імя матері), а у графі де має розписатися мати, розписався я (батько), час видачі довідки збільшився удвічи і довелося виправляти довідку.

7.
Оформлення дитини у РАГС для отримання свідоцтва про народження.
Скільки часу зайняло у мене: 20 хвилин.
Якщо батько і мати на різних прізвищах, то приїхати у РАГС треба удвох.

Із народження до отримання свідоцтва про народження пройшло 20 днів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beast_in_cage: (Default)
beast_in_cage

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526 2728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 10:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios